Engagée dans la survie et la transmission de la danse traditionnelle de la Martinique, Jaklin Lutbert s’est éteinte le lundi 23 juin 2014. Membre de l’association AM4 (Association Mi Mès Manmay Matinik), elle participait avec passion et élégance à la vie culturelle de son pays.

 

L’hommage de Jude Duranty

Pou Jaklin
Jaklin
Fos la ka gidé nou an
Sé menm épi tala ka limen difé an solèy
Ka brennen lanmmè
Ek ka fè flè siriz fléri
Fos la ka fè nou brennen-an
Sé menm épi tala ka fè piébwa tijé monté
Epi an mésaj lavi imortel.
Dansé ni menm desten-an
Yo ka sibi mwen lwa-a
Ka lianné flè ek labriz
Anba flè solèy lawmoni
Nou tout sé yonn.
Sé sa Rolando Toro té ka di.

Dansé lavi-a ka envité nou ba kò nou bann
Mété’y an manniman, mété’y dan lanmizik
Wou Jaklin ou fè nou dansé kon an dansé
Pou dévlopman personnel
Pou nou sa konnet sa kò nou bizwen
Pou dékouvè lézot
Pou nou santi nou ankò pli vivan épi dansé
Chanté ek bokantaj an group.
Kò-a ka rété isi-a
Mé wou Jaklin ka kontinié
Tounen tounen ka monté
Jwenn lésans siel
Pas épi dansé ou aprann nou lavi.

Sé épi kò’w ou doubout douvan’y
Ou gadé’y an mitan zié
Ou fè an danmié épi’y
Jòdi ou kouché la
Mé ou ba o dènié san
Konba-tala kont maladi-a
Mé asiré tousa nou bokanté
Ka viv épi dansé noué ti ka mandé rété véyétif asou lavi
Pou nou dansé lavi-a
Epi an gou fraternité ek solidarité.

Jid

@polpubliques   Crédit photos Benny

 

23